A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Dagsenter

Dagsenter for hjemmeboende demente

Ringen - dagsenter for hjemmeboende demente holder til på Sollia Bo- og servicesenter.
Dagsenteret er et aktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demenssykdom, og som kan ha nytte av et dagaktivitetssenter og/eller har pårørende som trenger avlastning.

Målsettingen er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager for personer med kognitiv svikt/demens. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og å bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon.

Vårt tilbud omfatter ulike aktiviteter og sosialt samvær i forhold til funksjonsnivå, måltider, og råd og støtte til pårørende. Vi har plass til 10 brukere daglig, har åpent alle ukedager, og det er stengt i helger og på helligdager

Tildeling av tilbud på dagsenteret er lagt til saksbehandler.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Ringen dagsenter - brosjyre

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

Hva koster det?

Det koster 80 kroner per dag. Dette inkluderer lunsj, kaffe og transport til og fra dagsenteret.