Hva er kommunale akutte døgnplasser (KAD)?

Kommunens akutte døgnplasser er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. KAD behandler pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet, og samarbeider tett med helsepersonell i Skiptvet, fastlegene og sykehusene for å gi kommunens befolkning et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud. 

Hva skal jeg ha med meg?

Ta gjerne med inhalasjonsmedisiner, øyedråper og kreftmedisiner, samt klær og toalettsaker ved innleggelse. Lader til mobil og lignende bør medbringes ved behov.