Skulle du tilhøre en av disse gruppene og ikke har fått henvendelse om vaksinering, ber vi om at du kontakter Skiptvet kommune v/servicekontoret på tlf 69 80 60 00.

Når vi fra uke 19 begynner å vaksinere innbyggere som er 64 år og yngre vil vi ikke lenger ringe den enkelte for å avtale time. Da vil du få en melding på sms med veiledning om hvordan du går fram for å bestille time via nettet. Dette gjøres med sikker innlogging. Vi bruker systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing. Overgangen til dette systemet vil skje gradvis og noen innbyggere vil fremdeles få tilbud om time pr. telefon. 

Tekstmeldingen vil se slik ut: Melding fra Skiptvet kommune: Du kan nå bestille time for Koronavaksinering (Covid-19). Følg linken: https://timebestilling.remin.no/skiptvet. Spørsmål? Kontakt Skiptvet kommune på tlf 69 80 60 00. 

Vi vil ukentlig sende ut sms til de som kan bestille time og vi begynner med noen innbyggere som er født i 1957. Hvor mange årskull som det sendes til hver uke avhenger av hvor mange doser vaksine kommunen mottar. Vi får vite ca 1 uke på forhånd hvor mange doser som kommer neste uke.

Er du ikke i prioritert gruppe, kan du allikevel logge deg inn i løsingen for timebestilling og sette deg på venteliste. Ventelisten gir kommunen et anslag på hvor mange som ønsker vaksine i de ulike gruppene. Selv om du setter deg på venteliste, må du bestille time når din gruppe står for tur. Alle innbyggere vil få tilbud om time uansett om de står på venteliste eller ikke.

 Fordi vi ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si nøyaktig når vi kan starte vaksineringen av de ulike gruppene. Vi kan heller ikke legge ut timer for bestilling langt fremover i tid.

Er det noen som har problemer med å bestille time på denne måten så kan servicekontoret kontaktes. Det vises også til statussidene for vaksinering hvor det legges ut informasjon om hvilke grupper som til enhver tid vaksineres.