Sentrumsplanen er under rullering og skal erstatte planen med planID 20140001, vedtatt i 2015.

Planoppstart ble varslet med forslag for planprogram for denne rulleringen.
Planprogram er en beskrivelse om framdrift og hvordan endringsforslag skal vurderes mot fastsatte faktorer og temaer.
Innen høringsfrist er det mottatt endringsforslag og uttalelser.
Kommuestyre har vedtatt revidert planprogram i møte 17.09.2020 med disse dokumenter:

Vedtak om fastsetting av revidert planprogram

Revidert planprogram for rullering av sentrumsplanen 

Kommunen fortsetter planarbeidet med å behandle endringsforslag og å utforme planforslag for ny sentrumsplan.