Nærmere informasjon finnes i planregisteret: HER

Sentrumsplanen er utarbeidet som kommunedelplan.

Hensikten med rullering av sentrumsplanen er å legge til rette for blant annet entydig saksbehandling etter gjeldende plan- og bygningslov for utbygde områder i tettstedet Meieribyen i Skiptvet.

Vedtak og sentrumsplan finnes her:

Møtebok kan sees via "innsyn" i møteplan: HER.

Lenke til planer og plandokumenter: HER

Bruk lenke til skjema nedenfor for å sende inn merknader eller klage på oppheving av reguleringsplan.