Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavaksine

 

Skiptvet kommune skal sørge for at så mange som mulig av kommunens innbyggere blir vaksinert mot korona. På denne siden finner du informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Skiptvet. 

Skiptvet kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter. Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside.

 

Ny informasjon om koronavaksinering dose 4

Folkehelseinstituttet har kommet med ny informasjon om oppfriskningsdose (dose 4) mot korona.

Skiptvet kommune har på denne bakgrunn valgt å avlyse vaksineringene onsdag 07.09 og onsdag 14.09 slik at vi kan tilby den oppjusterte vaksinen. De som er satt opp på time disse to dagene vil automatisk få tilsendt ny time hhv torsdag 22.09 og onsdag 28.09.

vaksine ungdom

Informasjon om oppfriskningsdose / 4. dose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • for personer som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere er det startet vaksinering. 
  • for personer i aldersgruppen 65-74 år er det oppstart 1. september
  • for personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er det planlagt oppstart 1. september

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling.

vaksine ungdom

Informasjon om vaksinering

Det er for tiden få som melder seg opp til vaksinering. Dette skyldes i hovedsak at det har vært mange som har vært smittet og som da ikke kan ta vaksine før det har gått 3 mnd. Ønsker du å ta 3. vaksinedose etter at du har vært smittet så kan du melde deg opp til time via lenken på kommunens hjemmeside https://timebestilling.remin.no/skiptvet. Det er ikke lagt ut mange timer ennå, men det utvides med flere timer etter behov. Du kan også ta kontakt med servicekontoret.

Det gjøres oppmerksom på at i flere EU land så kreves det tre vaksinedoser for å ha gyldig koronasertifikat.

Det oppfordres videre til at du som ennå ikke er fullvaksinert til å melde deg opp til vaksinering.

 

vaksine ungdom

Covid-19 vaksine - bestilling av dose 3

Alle over 18 år kan nå få time til vaksinering med dose 3 i Skiptvet. Det må ha gått 4 ½ måned (20 uker) siden dose 2.

  • Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdose er redusert til 4 ½ mnd.
  • De som har fått time til oppfriskningsdose 26.01 men som pga intervallet kan ta dosen tidligere, kan ringe til servicekontoret og framskynde timen.
  • Det oppfordres til at de som ikke har tatt vaksine eller som bare har 1 dose, til å melde seg opp til vaksinering.
vaksine

Tilbud om koronavaksine dose 3 til personer med nedsatt immunforsvar

Personer som av ulike årsaker har nedsatt immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose med vaksine mot korona. Alle som dette gjelder vil etterhvert få brev fra spesialisthelsetjenesten om dette. Men for å få gjennomført dose 3 så raskt som mulig kan personer med følgende diagnoser ta direkte kontakt med kommunen:

 

 

vaksine ungdom