Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nå tilbake i ordinær drift med ekstra smittevern tiltak. 

Det vil si brukere av svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5år og fysioterapi vil få en SMS i forkant av konsultasjon på helsestasjonen for å forsikre at dere er friske før dere kommer.
Når det gjelder skolehelsetjenesten vil "Åpen dør tilbudet" foregå ute. Det vil si at helsesykepleierne vil være tilgjengelige for elevene ute i friminutter mens konsultasjoner 1-1 innendørs, må være avtalt på forhånd.

Vi har et forsterket renhold mellom konsultasjoner, og følger ellers rådene fra helsemyndighetene om sykdom og avstand der det er mulig.

Etter en periode med redusert tjeneste, vil vi nødvendigvis ha noe etterslep på konsultasjoner. Dette jobber vi fortløpende med å komme i kapp med. Så takk for tålmodigheten!

Har dere spørsmål om oss, tjenestene eller annet? -Ta gjerne kontakt på telefon, SMS, mail eller Facebook siden vår; Skiptvet Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

 

Er det spørsmål kontakt helsestasjonen på telefon 48863772 eller mail helsestasjonen@skiptvet.kommune.no

 

Jordmor kan kontaktes på telefon 48 86 06 44.