Tiltak opprettet for å begrense smitte vedrørende Covid-19 i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Skiptvet kommune.  

I samråd med kommunens smittevernråd, kommuneoverlege og helsestasjonslege gjør vi følgende endring for å begrense/hindre smittespredning i kommunen fra 13.03.20- 03.04.20. 

 

Etter oppdatering av retningslinjer for tjenesten fra Helsedirektoratet, utgitt 13.03.20, er disse prioriteringene oppdatert deretter. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd  

 

Helsestasjon: 

 • Ved sykdom som feber, hoste, luftveisinfeksjoner, oppkast, diaré eller andre smittsomme sykdommer hos den gravide, barnet eller andre i husstanden, skal de IKKE møte til konsultasjon.  
  Det oppfordres til at gravide kommer alene til konsultasjon, barn kommer i følge med en omsorgsperson. 

 

 • Følgende konsultasjoner prioriteres for gravide 

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt. 

 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst 

 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov. 

 • Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse 

 • Konsultasjoner som sikre at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer ol. 

 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks.  gulsott, infeksjon, 

 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt.  

 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon 

 

 • Følgende bør prioriteres for helsestasjon 0-5år 

 • Følge opp nyfødte – unngå hjemmebesøk, men tilby konsultasjon – tolk ved behov 

 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet  

 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier 

 • Følge opp  barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for. 

  

 • Dette vil si at følgende vil avlyses:  

 • Alle gruppekonsultasjoner avlyses: 

 • 2-4 ukers gruppe 

 • 4 måneder gruppe 

 • 7-8 måneder gruppe 

 • 17-18 måneder gruppe  

 

 • Følgende legekonsultasjoner utsettes 

 • 6 måneder  

 • 12 måneder 

 • 2 år 

 • Skolestartundersøkelse 

 

 • Følgende helsesykepleierkonsultasjoner avlyses/utsettes: 

 • 4 mnd 

 • 6 mnd 

 • 10 mnd 

 • 2 år  

 • 4 år 

 • Skolestartundersøkelse 

 

 Helsestasjonen tar kontakt med alle som har planlagte konsultasjoner i perioden for individuell oppfølging og om aktuell time blir avlyst eller ikke.  

 

 

 

Skolehelsetjeneste: 

 • Ansatte har hjemmekontor inntil videre.  

 • De ansatte vil følge opp og være tilgjengelige for barn, unge og foreldre over telefon/mail/digitale løsninger.  

 

Fysioterapitjeneste: 

 • Ansatte har hjemmekontor inntil videre. Kan kontaktes ved behov over telefon og mail. 

 

Familieterapi:  

 • Ansatt har hjemmekontor inntil videre. 

 • Ansatt følger opp brukere og telefonkonsultasjoner gjøres ved behov. 

 

 

Viktig informasjon: 

 • Oppfølging av barn/foreldre kan foregå pr telefon (sårbare familier, de som har behov for ekstra oppfølging).  

 • Ansatte kan bli omdisponert til annet arbeid i perioden.  

 • Alle fellesmøter utgår. 

 • Det beregnes god tid mellom konsultasjoner for å hindre unødvendig samling av personer og tid til desinfeksjonsvask av kontaktoverflater mellom konsultasjoner. 

 • Leker er i smitteperioden ryddet bort. 

 • Det er innført x2 daglig rutine for desinfeksjon av kontaktflater på hele 1 etg. Av Familiens Hus.  

 

 

 

Er det spørsmål kontakt helsestasjonen på telefon 48863772 eller mail helsestasjonen@skiptvet.kommune.no

 

Jordmor kan kontaktes på telefon 48 86 06 44.