A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Hjelp i hjemmet/Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Helsepersonell fra hjemmebaserte tjenester bistår enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid. Du kan kontakte Sollia Bo – og servicesenter tlf 69 80 61 00 for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent (BPA)/ personlig assistent.

Last ned søknad om omsorgstjenester her

Send skjemaet til Skiptvet kommune, Pb 115, 1806 Skiptvet

For telefoniske henvendelser:

  • Mandag til fredag mellom 08.00 og 15.30 kontaktes Sollia Bo – og servicesenter for videreformidling tlf 69 80 61 00.
  • Utenfor overnevnte tidsrom (ettermiddag, kveld, natt, helg og høytidsdager) gjelder samme telefonnummerr for innskrevne pasienter og deres pårørende.

Henvendelser til Legevakten for Indre Østfold gjøres direkte til telefonnummer 116 117.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp: 1 1 3 (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).