Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Solfrid Pedersen Eggehagen

Tlf. 916 73 476 (tirsdager og torsdager, kl 08.00- 15.30)

E- post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no

Hva innebærer avlastning?

Kommunen har tilbud om avlastning i private hjem og i ulike institusjoner. Avlastning kan gis som enkelttimer og/eller døgnopphold- Ved døgnopphold innebærer også kost/losji. Transport til og fra kan også innvilges.

Avlastnings tid og frekvens gis etter kartlegging og individuell avtale med bruker og omsorgsyter.

Tjenestemottaker har selv et ansvar for å sørge for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner samt å sørge for egne utgifter til aktiviteter under avlastningsoppholdet.

Etter levert søknad gjøres det en helhetlig vurdering av søkers behov for avlastning. Det vil samtidig gjøres en vurdering av hvilken type avlastning som er mest hensiktsmessig for søker. Kartleggingen består av samtaler med søker og evt andre involverte, samt hjemmebesøk.