I samsvar med plan- og bygningsloven § 11.17 kan kommunen endre planen som mindre endring dersom det forelegges endring med vurderinger til direkte berørte myndigheter og naboer.
Ifølge loven er det ikke avsatt noe konkret frist.
Derfor foreslår vi frist for eventuelle merknader innen onsdag 22.02.2017.
Kommunestyre er i dette tilfelle myndighet i Skiptvet som kan vedta en slik endring.
Administrasjonen skal utarbeide endringsforslag for behandling i politisk møte 28.03.2017.

se for nærmere informasjon: sentrumsplanen

eller se i planregisteret: sentrumsplanen om nærmere informasjon hva forslaget inneholder.