Hensikt med regulering:

Planarbeidet skal tilrettelegge for fortetting om omforming av sentrumsareal som i dag består av eldre bygningsmasse. Det planlegges to nye boligbygg med til sammen 20-22 boenheter, utbygget i 2 trinn, med garasjeanlegg i kjeller. Antall boenheter er økt etter planoppstartsmøte på grunn av at byggetrinn 2 også tas med i planforslag.

Vedtak og sakspapir kan sees i møteplan: HER.

Lenke til plandokumenter og framdrift ligger i planregisteret og finnes HER.

Plankart kan sees på felles kartportalen for region Indre Østfoldwww.indrekart.no 

Merknader:

En kan også vende seg til Servicekontoret, Storveien 28, Skiptvet for å se på planforslaget.

Nærmere opplysninger om å sende innspill med bruk av skjema finnes nedenfor. Merknader til planforslaget kan rettes til Skiptvet kommune, Storveien 24, 1816 Skiptvet eller via e-post post@skiptvet.kommune.no .

Oversikt av andre artikler om planer: