Hensikt med regulering:

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for følgende:Videreføring av regulerte og fradelte tomter og andre arealformål som bl.a. vei, renovasjon og nettstasjon. Avkjørselen skal beholdes som den er i dag til bebyggelse for Fossemkollektivet. Vesentlig endring gjelder utvidelse av eksisterende anlegg med ny bygning for bokollektiv av Fossumkollektivet. Tilbud blir utvidet fra 5 til 6 plasser for barne- og ungdomsarbeid for barn og unge som har behov for botilbud med behandling utenfor eget hjem. Etter utbyggingen skal begge bygninger gi tilbud 3 plasser hver.

Tomten for Fossumkollektivet, i gjeldende plan på 2634 m2, utvides med 1811 m2 til 4445 m2. Eksisterende bygg og parkering er på om lag 440+325 m2. Utvidelse er da mulig på om lag 500+300 m2, som samsvarer med andel bebygdareal på 35 % for samlet ny tomt.

Vedtak og detaljregulering finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan HER .

Lenker til planer og plandokumenter i planregisteret finnes HER .
Tips: I planregisteret søkes på plannummer eller plannavn.

Merknader:

En kan også vende seg til Servicekontoret, Storveien 28, Skiptvet for å se på planforslaget. Nærmere opplysninger om å sende innspill med bruk av skjema finnes på hjemmesider av kommunen. Merknader til planforslaget kan rettes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller via e-post post@skiptvet.kommune.no innen fristen.