Hvorfor får jeg varsel?
Du får dette varselet fordi du kan være berørt eller har interesser i nærheten av området vi vil endre.

Har du spørsmål om planene?
Ta kontakt på e-post post@ostrelinje.no eller telefon 69888410.

Vil du uttale deg om planene?
Du kan bruke svarskjemaet under for å uttale deg om arbeidet med planen. Fristen for å sende uttalelse, er 08.12.2023

Hva skjer med uttalelsene dine?
Uttalelsene dine blir sendt til Plankonsulent ØSTRE LINJE ARKITEKTUR OG LANDSKAP AS. Du får ikke et eget svarbrev, men de skal vurdere alle uttalelser. Uttalelsene er med på å danne grunnlaget for forslaget som senere skal behandles av kommunen.

Neste skritt er at kommunen skal vurdere om planforslaget er godt nok for å sendes på høring og offentlig ettersyn. I denne fasen får du en ny mulighet til å uttale deg om detaljene i planforslaget.

Du kan lese mer om planarbeid på nettsiden www.planlegging.no

Har du ingen uttalelser?
Da trenger du ikke gjøre noe som helst.

Vedlegg: