Overvannsveilederen har derfor til formål å gi retningslinjer for alle som planlegger, prosjekterer eller bygger anlegg, hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket. Samtidig et hjelpemiddel for kommunen, da denne skal ta stilling til risikoen ved utbygging.

Overvannsveileder finnes i artikkel om kommuneplan med avsnitt "Dokumenter knyttet til arealdel og sentrumsplan", HER.

Begge arealplaner setter krav om overvannsutreding i videre planarbeid.