Tomten omfattes idag av Skiptvet kommuneplan, område for LNF.

I ny detaljregulering av eiendommen skal formålet være område for nybygg for Stiftelsen Fossumkollektivet.

Kommentar / merknader til det iverksatte planarbeidet må sendes skriftlig til:

Arkitekthuset ved arkitekt Knut H. Knundtsen
Postboks 117
1431 Ås
poststemplet eller innlevert senest 20.02.2023

Vi ber om at eventuelle kommentarer til denne varslingen sendes:
Arkitekthuset Knudtsen AS innen 20. februar 2023.

Arkitekthuset AS ved arkitekt Knut H. Knudtsen, tel. 926 69 229,
e-post: knut@arkitekt-knudtsen.no 

Nærmere informasjon finnes i planregisteret, HER 

Oversikt over andre planer: