Innbyggerundersøkelsen 2019:

Delta i innbyggerundersøkelsen, her (avsluttet).

Det tar bare cirka 2 minutter. Husk å fylle ut skjema bare en gang per person.
Alle innbyggere, ansatte og næringsdrivende i alle aldersgrupper kan delta i undersøkelsen.
Kommunen har sendt invitasjonen allerede til ansatte, lag og foreninger og politikere med kjente e-postadresser.

Folkemøte 23.01.2019:

Skiptvet kommune inviterer til folkemøte om samfunnsutvikling i Skiptvet, basert på visjon:
"Gode levekår – bo sentralt og landlig".
Du er hjertelig velkommen til å delta i dialog med kommunen om utforming av strategier for framtidsplanlegging.

Møte onsdag 23.01.2019 kl. 18:30 i kommunehuset

Og hva synes du om:

  • Ny visjon for Skiptvet: «Gode levekår – bo sentralt og landlig»
  • Hvilken egenskaper ønsker du at skal kjennetegner Skiptvet fremover?
  • Hvilken utfordringer ser du for Skiptvet?
  • Hva synes du om vedtak at Skiptvet står alene som kommune?
  • Innspill til ny økonomiplan og handlingsprogram for kommende 4 år og videre?

Høringsutkast for Samfunnsdel ligger fremdeles på høring med frist 25.01.2019.
se høringsutkastet for samfunnsdel, her.