Kommunedelplan for sentrum - "Sentrumsplanen", planID 20200001:

Sentrumsplanen er under rullering og skal erstatte planen med planID 20140001, vedtatt i 2015.

Planoppstart ble varslet med forslag for planprogram for denne rulleringen.
Planprogram er en beskrivelse om framdrift og hvordan endringsforslag skal vurderes mot fastsatte faktorer og temaer.
Innen høringsfrist er det mottatt endringsforslag og uttalelser.
Kommuestyre har vedtatt revidert planprogram i møte 17.09.2020 med disse dokumenter:

Vedtak om fastsetting av revidert planprogram

Revidert planprogram for rullering av sentrumsplanen

Kommunedelplan for sentrum, planID 20140001 (UNDER RULLERING):

Sentrumsplan politisk behandling 2015

Sentrumsplan 2015-2026 planbeskrivelse

Sentrumsplan 2015-2026 sist reviderte planbestemmelser

Sentrumsplan 2015-2026 revidert plankart med ny plangrense ifølge arealdelen 

Sentrumsplan vedtak avgrenset mindre endring

Juridisk bindende kart som gjelder i Sentrumsplanen også:

K1-b Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning
K2-b Juridisk bindende temakart for flom utredning
K3 Juridisk bindende temakart for Kulturlandskap
K4 Juridisk bindende temakart for Kulturmiljø

Temakart: vedlegg til Kommuneplanen med planID 20160003:

T1 Naturtyper
T2 Vilt
T3 Støysoner
T4 Friluftsområder
T5 Jord- og skogbruk 

 

Oversikt over artikler om kommuneplanen: