Kommunedelplan for sentrum - "Sentrumsplanen", plannummer 20200001:

Arealplan er vedtatt i kommunestyremøte 13.09.2022, vedtak KS 22/084.
Planen erstatter plan med plannummer 20140001 og deler av arealdelen med plannummer 2016 0003.
I tillegg erstattes helhetlig følgende reguleringsplaner av bestemmelser og arealformål fra sentrumsplanen:

reguleringsplan for Voll gård
reguleringsplan for Brekkeåsen
reguleringsplan for Idrettsåsen
reguleringsplan for Karlsrudengen
reguleringsplan for Europris og Kiwi

Sentrumsplanen består av (bruk lenke):

Sentrumsplan – politisk behandling
Sentrumsplan – planbeskrivelse
Sentrumsplan – planbestemmelser
Sentrumsplan – vedlegg oversikt over arealformålkode
Sentrumsplan – arealplankart målestokk 1-12000 A3-format

Sentrumsplan – juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning
Sentrumsplan – juridisk bindende temakart for flom utredning
Sentrumsplan – juridisk bindende temakart for kulturlandskap og kulturmiljø
Sentrumsplan – temakart for støysoner
Sentrumsplan – temakart for tettstedsavgrensning

Sentrumsplan – lekeplasnormen (mindre endring om lyssetting, 05.04.2023)
Øvrige veiledere og normer finnes HER.


Øvrige utredninger og dokumenter finnes i planregisteret.

Øvrige kart som gjelder i Sentrumsplanen også:

Temakart T1 til og med T5 i kommuneplanens arealdel