For oversikt av kommuneplanens arealdel, kommunedelplanen for Sentrum og reguleringsplanene i Skiptvet kommune viser vi til planregisteret:

Planregisteret for Skiptvet kommune ***

***fotnote: Lenk til webhotel. Arbeidet med kommunenummerendring er ferdig. Planregisteret og plankart er oppdatert og tilgjengelig. Skiptvet kommune har fått nytt kommunenummer 3015.

Plankart: www.Indrekart.no 

Ta kontakt med kommunen om du vil få opplysninger: bruk lenk for å sende e-post tiFrank van den Ring

Planregisteret viser status, endringer og andre opplysninger.
Klikk på plannummer i første kolonne for å få detaljinformasjon.
Her ligger lenkene til plandokumenter, plankart, bestemmelse, m.fl.

Oversikt over relevante artikler om planer i Skiptvet: