For oversikt av kommuneplanens arealdel, kommunedelplanen for Sentrum og reguleringsplanene i Skiptvet kommune viser vi til planregisteret:

Planregisteret for Skiptvet kommune 

Plankart: www.Indrekart.no 

Kartverkets kartprotal for planer: SePlan (geonorge.no) 

Ta kontakt med kommunen om du vil få opplysninger: 
bruk lenke for å sende e-post til:  Frank van den Ring

Planregisteret viser status, endringer og andre opplysninger.
Klikk på plannummer i første kolonne for å få detaljinformasjon.
Her ligger lenkene til plandokumenter, plankart, bestemmelse, m.fl.

Oversikt over relevante artikler om planer i Skiptvet: