Saksframlegg og vedtak finnes her: fastsatt revidert planprogram

Kommunen skal først utarbeide samfunnsdel basert på tidligere versjon og vedtatt utviklingsprogram Skiptvet 2020 fra 2015. Samfunnsdel skal gi premisser til utarbeiding av arealdelen, derfor blir arealdelen utarbeidet etter behandling av samfunnsdelen.

Les mer om kommuneplanen her: kommuneplanen for Skiptvet