Kommuneplanen består av to delen, samfunnsdel og arealdel.

Les mer om (gjeldende) kommuneplanen: her…

*** fotnote: Ovenfor bilde viser ordsky av mange ord i virksomhetsplaner som gi uttrykk om Skiptvet.

Vedtak og andre informasjon finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

og planprogrammet  her: planprogrammet

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune,
Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 10.02.2017.

Det bør skilles tydelig mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet