Følgende planer skal utredes i perioden 2024 - 2027:

 • Samfunnsdel rulleres.
 • Oppvekstplan utarbeides med bl.a. tema om trafikksikkerhet.
 • Helse og omsorgsplan utarbeides.
 • Klima- og energiplan utarbeides.
 • Hovedplan for vei, vann og avløp utarbeides.
 • Detaljregulering for Holstadåsen øst revideres.
 • Områderegulering for Koffeldåsen utarbeides.
 • Detaljregulering for Fjellshagen utarbeides.
 • Alkoholpolitisk handlingsdel rulleres.
 • Veteranplan utarbeides.
 • Frivillighetsmelding/folkehelseplan rulleres.

Til orientering:

Etter behandling av synspunkter skal saksframlegg med kommunedirektørens forslag for revidert planstrategi offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyre behandler saken.

Planlagt sluttbehandling med forslag for vedtak behandles i utvalgsmøter og kommunestyremøte 17.09.2024.

Bruk følgende lenker til nærmere orientering om innholdet i planstrategien:

Saksframlegg for sluttbehandling av planstrategi

Revidert planstrategi for Skiptvet 2024-2027

Vedlegg til planstrategi

Sammendrag av mottatte uttalelser