Nærmere informasjon finnes på hjemmeside av kartverket:
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/

Kartbaser som er relevant i Skiptvet kommune finnes på hjemmesider av Kartverket / Geonorge:
https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=0127
statusdato: 28.09.2016